De Stichting

Dierentehuis Flevoland bestaat sinds 1986 en heeft ten doel: de opvang en herplaatsing van zwerf- en afstandsdieren en voorlichting met betrekking tot het bovenstaande, en verder alles wat daarmede verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit wordt door de stichting uitgevoerd voor de gemeente Lelystad.

 

Aanpak
Dierentehuis Flevoland is een stichting zonder winstoogmerk en zal haar doel onder meer
verwezenlijken door het verwerven van middelen en fondsen, die ten goede zullen komen aan de op
deze site beschreven projecten en voorlichting.

De stichting streeft haar doel na door projecten en thema’s op materiële en immateriële wijze te
ondersteunen.
Om het geheel te realiseren tracht de stichting middelen te werven uit:
1. Donaties en subsidies
2. Erfstellingen, legaten en schenkingen
3. Overige baten en verkrijging

Fondsenwerving is daarbij voor de stichting een middel en wordt erop gelet dat het verkrijgen van
financiële steun integer zal gaan en dat er zo min mogelijk kosten gemaakt wordt.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.