ANBI

Dierentehuis Flevoland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut en aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Een instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang.
 • De instelling mag met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk hebben.
 • De instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
  Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben.
 • De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat na opheffing overblijft, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • Een ANBI heeft bepaalde administratieve verplichtingen.
 • Het ANBI-nummer van de Stichting is 6468743

Op de website van de Belastingdienst staat een zoekprogramma waarmee een geregistreerde ANBI opgezocht kan worden. Elke instelling is geregistreerd onder de officiële (statutaire) naam. www.belastingdienst.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.