ANBI gegevens

Dierentehuis Flevoland staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor ANBI’s. De verstrekking van informatie door goede doelen via internet is vanaf die datum een wettelijke voorwaarde voor behoud van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt immers meer (gratis) transparantie geëist van de ANBI’s.

De Stichting voldoet aan deze eisen en publiceert op haar internetsite de gevraagde gegevens. Voor alle duidelijkheid wordt hieronder een opsomming en verwijzing gegeven:

De naam van de instelling: Dierentehuis Flevoland
Het RSIN/fiscaal nummer ANBI: 6468743
Het post- of bezoekadres
De beschrijving van de doelstellingen
De hoofdlijnen van het beleidsplan
De functie van de bestuurders
De namen van de bestuurders
Het beloningsbeleid
Het actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
De financiële verantwoording

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.