Beloningsbeleid

Dierentehuis Flevoland is een stichting zonder winstoogmerk en zal haar doel onder meer verwezenlijken door het verwerven van middelen en fondsen, die ten goede zullen komen aan de op deze site beschreven projecten.

De stichting streeft haar doel na door projecten op materiële en immateriële wijze te ondersteunen.

Om het geheel te realiseren tracht de stichting middelen te werven uit:

  1. Donaties en subsidies
  2. Erfstellingen, legaten en schenkingen
  3. Overige baten en verkrijgingen

Fondsenwerving is daarbij voor de stichting een middel en wordt erop gelet dat het verkrijgen van financiële steun integer zal gaan en dat er zo min mogelijk kosten gemaakt wordt.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij doen dit geheel op vrijwillige basis. Het bestuur ontvangt ook geen vakantiegeld.
Het bestuur mag gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld reiskosten declareren, van dit recht wordt tot op heden geen gebruik gemaakt, gezien het feit het Dierentehuis al jaren verlies draait.

De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Om de verzorging te kunnen waarborgen is er een samenwerking met Dierenhotel Lelystad. Het basisteam voor de verzorging van de asieldieren wordt ingehuurd van Dierenhotel Lelystad, zodat de kosten zo laag mogelijk blijven. Tevens maakt het asiel gebruik van de faciliteiten van het Dierenhotel waardoor ook die kosten zo laag mogelijk blijven.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.