Bestuur

Het bestuur van de stichting heeft zich ten doel gesteld de stichting te ondersteunen in haar doelstelling.

Het bestuur bestaat uit drie leden, namelijk een voorzitter, penningmeester en secretaris. De functie van secretaris/penningmeester kan door één bestuurslid worden ingevuld. Eventueel kan het bestuur aangevuld worden met twee algemene bestuursleden, al of niet met een duidelijk omschreven functie. Bij voorkeur wordt het bestuur echter klein en kernachtig gehouden, om daarmee effectieve besluitvorming te bevorderen.

De voorzitter: Iris Diepeveen
De taken van de voorzitter zijn:

 • Het leiden van de organisatie, de vergaderingen, de bestuursleden en vrijwilligers;
 • Het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk van de situatie;
 • Het delegeren en mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden;
 • Het bewaren van evenwicht in de organisatie m.b.t. werklast en samenwerking;
 • Het rapporteren over bovenstaande tijdens de bestuursvergaderingen.

De penningmeester: Monique de Gorter
De taken van de penningmeester zijn:

 • Het volgen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de geplande inkomsten en uitgaven;
 • Financiële administratie van de stichting in het algemeen;
 • Financiële administratie van de projecten;
 • Het aangeven van de documentatie die de boekhouder aan het einde van het jaar nodig heeft om het onafhankelijke jaarverslag, incl. accountantsverklaring, op te stellen;
 • Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen;
 • Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn.

De secretaris: Wil Mulders
De taken van de secretaris zijn:

 • Behandelen van de inkomende en uitgaande post en e-mail;
 • Archiveren van de inkomende en uitgaande post en e-mail;
 • Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire en reglementaire bevoegdheden en de situatie;
 • Bijhouden van het ledenbestand;
 • Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen;
 • Notuleren en verslagleggen van de bestuursvergaderingen.

Vrijwilligers
Naast het bestuur zal de stichting voor een aantal activiteiten een beroep (moeten) doen op vrijwilligers. De vrijwilligers worden aangestuurd door het bestuur. Zij zijn niet bij de bestuursvergaderingen aanwezig. Vrijwilligers zullen worden ingezet voor verschillende taken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.